loader

Úspech Juraja na fotografickej súťaži v Bratislave

NÁRODNE CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI PRI CVTI SR AJ TENTO ROK VYHLÁSILO UŽ 8. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE. Odbornú porotu spomedzi 436 prihlásených príspevkov tento rok najviac zaujala fotografia študenta tretieho ročníka našej školy Juraja Lukáča. Jurajova fotografia, ktorú nazval “Krehká sila”, získala v súťaži 1. miesto. Témou tohtoročnej fotografickej súťaže boli […]

Erasmus+ 2022 PRAHA

Projekt Erasmus+ sa v posledných rokoch stal na našej škole veľmi známym. Aj tento rok sme sa my, žiaci Strednej odbornej školy, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, mali možnosť zúčastniť  zahraničnej stáže  prostredníctvom tohto projektu. V dňoch 08.10.2022 – 30.10.2022 sme tak všetci – 16 študentov (6 žiakov odboru grafik digitálnych médií, 6 žiakov odboru obchodný pracovník a 4 […]

Organizačné pokyny k otvoreniu školského roka 2022/2023

školský rok sa začína 5. septembra 2022 o 9.00 h, žiaci 1. ročníka sa stretnú o 9.00 hodine na školskom dvore pred budovou číslo 2 (areál Oáza – vstup z ulice Janka Kráľa, alebo z Ondavskej ulice), žiaci 2., 3. a 4. ročníka o 9.00 h začínajú podľa harmonogramu rozdelenia v  triedach s triednym učiteľom a triednym majstrom (harmonogram pod týmto textom), […]

Exkurzia VOS BILLA v Petrovanoch

Dňa 8. júna sa žiaci odboru obchodný pracovník pod vedením pedagogických pracovníkov zúčastnili exkurzie vo VOS BILLA v Petrovanoch pri Prešove. Exkurzia bola poučná a obohatila doterajšie odborné vedomosti všetkých účastníkov, zároveň bude prínosom pri ďalšom vzdelávaní.

Kaderník – odborné kreslenie

Práce žiakov 1. ročníka učebného odboru kaderník, ktoré vytvorili na hodinách odborného kreslenia pod vedením Mgr. Martiny Koščovej. Cit pre krásu a zručnosť preukázali. Už len získať prax a zručnosť v kaderníckych úkonoch, aby boli úspešní vo svojom remesle.

2. kolo prijímacích skúšok

Voľné miesta pre odbory: PS pre šk. rok 2022/2023 – 2. kolo :  počet voľných miest – 16  2949M  výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín:    4  miesta              2964H  cukrár:    1   miesto                                         […]