loader

Výchovné poradenstvo na SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou zabezpečuje:

Mgr. Blažena Litvinová

Kontakt: litvinova@post.sk 

t.č.: 057 4463258

Konzultačné hodiny 2020/2021: 

Utorok: 10.40 hod. – 11.35 hod 

V ostatných prípadoch podľa dohody.

 

kariérne poradenstvo:

PhDr. Mária Kurovská

t.č.: 057 4463258

Konzultačné hodiny 2020/2021: 

Utorok: 10.00 hod. – 11.00 hod 

V ostatných prípadoch podľa dohody.

Dôležité dokumenty:

POSTUP PRI VYPLNENÍ ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY NA VŠ.pdf

DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA

VÝCHOVNÝ PORADCA NA ŠKOLE