loader

Výchovné poradenstvo zabezpečuje:

Mgr. Blažena Litvinová

 

Kontakt: litvinova@post.sk  

t.č.: 057 4463258

Konzultačné hodiny 2020/2021: 

Utorok: 10.40 hod. – 11.35 hod 

V ostatných prípadoch podľa dohody.

kariérne poradenstvo:

PhDr. Mária Kurovská

t.č.: 057 4463258

Konzultačné hodiny 2020/2021: 

Streda (každý párny týždeň): 8.40 hod. – 10.40 hod 

V ostatných prípadoch podľa dohody.