loader
Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou na webovom sídle svoj ``Profil verejného obstarávateľa``, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
  • meno školy: Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
  • adresa: A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
  • IČO: 379 467 73
  • e-mail: sosvt@sosvt.sk
  • telefón: +421 057 44 63258
  • web: www.sosvt.sk
Výzvy

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

pre zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23.05.2022
Nákup vertikálnej baličky flowpack
27.01.2022
Nákup statickej elektrickej trojetážovej pece
27.01.2022
Nákup kombinovaného sporáka s teplovzdušnou rúrou
archív
Archív starších verejných obstarávaní