loader

Letná škola „Odborný rozvoj v systéme duálneho vzdelávania“ prebieha v období od 1.7.2024 do 31.8.2024 na pracovisku praktického vyučovania BILLA.

Žiak sa môže prihlásiť do letnej školy formou prihlášky, ktorú doručí zamestnávateľovi v určenom termíne (Prihlášku sprostredkuje žiakovi koordinátor pre duálne vzdelávanie – Mgr. Mária Tkáčová).