loader

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 4. 9. 2023 na školskom dvore ( pred Oázou) o 9.00 hod. Po slávnostnom otvorení žiaci 2. až 4. ročníka sa presunú do tried spolu s triednymi učiteľmi podľa priloženého rozpisu. Žiaci 1. ročníka budú rozdelení do tried na školskom dvore a budú im predstavení triedni učitelia a majstri […]

Exkurzia obch. pracovníkov v Trebišove

Dňa 7. júna sa žiaci odboru obchodný pracovník pod vedením pedagogickýchpracovníkov preniesli z prostredia školy do reálneho prostredia veľkoobchodu ZVOS,a.s. v Trebišove. Exkurzia umožnila žiakom upevniť si teoretické poznatky získanépočas odborných predmetov. Zároveň bola pre účastníkov obohatením o novéinformácie, čím prispela k lepšiemu pochopeniu pracovných procesov pri skladovýchoperáciách vo veľkoobchode tohto typu. Mária Tkáčová

BSK FourFest v Rimavskej Sobote

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA ŠKOLY!Dňa 18.05.2023 sa žiaci odborov obchodný pracovník, kozmetik, kaderník, čašník a barman zúčastnili medzinárodných majstrovstiev BSK FourFest v Rimavskej Sobote.Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a to v kategóriách:Obchodný pracovník:🥇1. miesto Bianka MitáľováBarman:🥈 2.miesto Michaela Némethová Mimoriadne ocenenie získala v kategórii kozmetik žiačka Gabriela Ondíková.Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme.