loader

ZáŽiTo(k)

VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV DUÁLNEHO VZDELÁVANIA ZáŽiTo(k) Dňa 09.10.2021 sa o 15:00 hodine uskutočnilo v Bábkovom divadle v Banskej Bystrici divadelne predstavenie žiakov 4. ročníka SOŠ s názvom „Posledná prvá pomoc“.  Predstavenie bolo výsledkom 8-dňového workshopu pozostávajúceho z prípravy a nácviku pod vedením skúsených režisérov. Žiaci si sami písali scenáre a zahrali sa na pravdu alebo sa na chvíľu mohli stať niekým […]

Duálne vzdelávanie

https://www.podstudovatobchod.sk/Duálne vzdelávanie na našej škole Študijné odbory 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka a učebný odbor 6489  H hostinský možno študovať na našej škole v dvoch formách: v systéme školského vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania 6442 K obchodný pracovník 1. systém školského vzdelávania teoretické vyučovanie prebieha v našej škole a prax v škole ale aj v partnerskej firme TESCO Čo ťa čaká, ak sa rozhodneš študovať v školskom  systéme? „ŠTUDUJ […]