loader


Neoddeliteľnou súčasťou duálneho vzdelávania v dm drogérie markt Slovensko sú
koncoročné prezentácie ročníkových prác.

Tento rok prezentácie prebiehali dňa 05.06.2024 v Košiciach v hoteli Golden Royal. V tento deň svoje ročníkové práce prezentovali žiaci 1. – 3. ročníka SOŠ Košice, SOŠ Michalovce, SOŠ Poprad, OA Liptovský Mikuláš, SOŠ Prešov a SOŠ Vranov n.T..  Ročníkové práce boli spracované a prezentované na rôzne témy v skupinkách podľa ročníkov.

Hodnotenie skupín prebiehalo online cez QR kód. Všetci zúčastnení hodnotili obsah prezentácie, vizuálnu stránku, prejav počas prezentovania a originalitu prezentácie.
Najviac bodov získala skupinka žiakov 1. ročníka s prezentáciou na tému „ Externá reklama“,
súčasťou ktorej bol náš žiak Daniel Iľko. Bola to výborná vzdelávacia a rozvojová aktivita
zameraná na odbornosť a osobnosť dualistov zamestnávateľa dm drogerie markt.
Žiakovi blahoželáme k pozitívnemu sebaprezentovaniu, reprezentácií školy a filiálky dm vo
Vranove n. T..
Zároveň ďakujeme inštruktorkám filiálky vo Vranove n. T. a vedeniu spoločnosti dm drogerie
markt za vzdelávacie procesy a intenzívnu spoluprácu so školou.

Mgr. Mária Tkáčová