loader

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 4. 9. 2023 na školskom dvore ( pred Oázou) o 9.00 hod. Po slávnostnom otvorení žiaci 2. až 4. ročníka sa presunú do tried spolu s triednymi učiteľmi podľa priloženého rozpisu. Žiaci 1. ročníka budú rozdelení do tried na školskom dvore a budú im predstavení triedni učitelia a majstri […]