loader
dištančné vyučovanie

Prerušené prezenčné vyučovanie

Vo štvrtok 25.3.2021 a v piatok 26.3.2021 bude prebiehať dištančné vyučovanie aj pre končiace ročníky, ktoré sa vyučovali prezenčne. Ďalšie informácie o vyučovaní budúci týždeň zverejníme na hlavnej stránke školy sosvt.sk a sociálnych sietiach.

Poď na online event a vyhraj

V rámci Spoznaj štúdium v IT firme a vyhraj spoznáš reálnych študentov duálneho vzdelávania a ich lektorov,ktorí sú zároveň špecialistami priamo z praxe a pracujú v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Viac sa dozviete: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/dualne-vzdelavanie-sutaz