loader

Celoslovenský projekt Záložka do knihy

VYHODNOTENIE PROJEKTU Názov projektu:  10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).  Meno a priezvisko školského koordinátora: Mgr. Iveta Tóthová Názov a sídlo školy: Stredná odborná škola, Ul. A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou Naša škola sa […]

ZáŽiTo(k)

VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV DUÁLNEHO VZDELÁVANIA ZáŽiTo(k) Dňa 09.10.2021 sa o 15:00 hodine uskutočnilo v Bábkovom divadle v Banskej Bystrici divadelne predstavenie žiakov 4. ročníka SOŠ s názvom „Posledná prvá pomoc“.  Predstavenie bolo výsledkom 8-dňového workshopu pozostávajúceho z prípravy a nácviku pod vedením skúsených režisérov. Žiaci si sami písali scenáre a zahrali sa na pravdu alebo sa na chvíľu mohli stať niekým […]

Organizačné pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022

školský rok sa začína 2. septembra 2021 o 9.00 h žiaci 1. ročníka sa stretnú o 9.00 hodine na školskom dvore pred budovou číslo 2 (areál Oáza – vstup z ulice Janka Kráľa, alebo z Ondavskej ulice), žiaci 2., 3. a 4. ročníka o 9.00 h podľa rozpisu v  triedach s triednym učiteľom a triednym majstrom (rozpis tried pod týmto textom), pri […]

Domáce samotestovanie

Domáce samotestovanie antigénovými testami – harmonogram pre začiatok školského roku 2021/2022. Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.  Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí […]

Informácie pre prvákov

Vybavte si prosím u svojich lekárov vstupnú lekársku prehliadku a do školy doneste potvrdenie,– v prípade potreby si nechajte potvrdiť návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy – ten musí byť od odborného lekára,– vybavte si aj zdravotný preukaz (s výnimkou odborov: grafik digitálnych médií a odboru výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, tie nepotrebujú […]