loader

 Maturitné skúšky 2024

Základné informácie:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite

Zdroj aktuálnych informácií k MS 2024:

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2024

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 

EČ a PFIČ MS 2023/2024

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) sa uskutoční v dňoch: 

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, 
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk,

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024.

Praktická časť MS 2023/2024

Praktická časť maturitnej skúšky  sa  uskutoční v dňoch: 

  • 16. – 17. apríl 2024

Ústna časť MS 2023/2024

Ústna časť maturitnej skúšky  sa  uskutoční v dňoch:  

  • 20. – 22. máj 2024

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje: