loader

 Maturitné skúšky 2021

zmena 22.03.2021

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku. Viac na –https://www.minedu.sk/branislav-groehling-maturitna-skuska-bude-odrazat-styri-roky-prace-maturantov/

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

link k informáciam:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/

Na maturitné skúšky v SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2020/2021 je prihlásených 55 žiakov.