loader

Sociálne štipendium za mesiac máj 2021 sa bude vyplácať v dňoch:

18. júna 2021 od 08.00 hod. do 13.00 hod.

21. júna 2021 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Vyplácanie sa bude realizovať na učtárni.!!! Žiak musí mať rúško a samozrejme občiansky preukaz. V opačnom prípade štipendium nebude vyplatené !!!*** ak sa pre štipendium nemôžete z rôznych dôvodov dostaviť, prosíme, oznámte túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľoviProsíme, vstupujte po jednom.Ing. Ľubomír Tóthriaditeľ školy