loader

Užitočné odkazy:

Webová stránka Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Stanovy ZO OZ PŠaV na Slovensku

PREČO BYŤ ČLENOM OZ ZO?  

 • Sme štátom rešpektovaná organizácia na ochranu práv zamestnancov.
 •  Jedine odborová organizácia, môže kolektívne vyjednávať a tak vylepšovať pracovné, mzdové a sociálne podmienky zamestnancov.
 • Sme živá a moderná organizácia, ktorú ako jedinú musia kompetentní vypočuť.
 • Aj keď KZVS platí pre všetkých zamestnancov, musíme si uvedomiť, že v KZ školy je možné dohodnúť lepšie podmienky, výhody a benefity.
 • Vo výhradnej právomoci ZO sú aj podmienky BOZP a dohľad nad plnením povinností zamestnávateľa.
 • Neoddeliteľnou súčasťou KZ je Sociálny fond.
 • Významná je ochrana členov OZ, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce (§ 240).
 • OZ PŠaV na Slovensku poskytuje bezplatne právnu ochranu svojim členom v prípade akýchkoľvek pracovnoprávnych problémov.
 • Akceptuje a prerokováva návrhy členov OZ ZO.
 • OZ PŠaV poskytuje svojim členom bezúročnú pôžičku.
 • Zaujímavý je podporný fond OZ PŠAV pre členov na zmiernenie nepriaznivých sociálno-ekonomických následkov. Ide o poskytnutie finančnej pomoci v prípadoch:
 • dlhotrvajúcej choroby (minimálne päť po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • straty zamestnania nie z vlastnej viny (alebo rozhodnutia), ak nezamestnanosť trvá viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • mimoriadnej nezavinenej tiesne, akou sú napr. živelné pohromy a pod.
 • Pripravuje rôzne akcie a aktivity pre členov OZ počas celého roka.
 • Členom OZ poskytuje zľavy na pobyt v rekreačných zariadeniach zväzu a u ich partneroch.
 • Realizuje zahraničné pobyty a poznávacie zájazdy.
 • Úspešne spolupracuje s inštitútom vzdelávania.

EŠTE STÁLE VÁHAŠ?

Jednotlivec nezmôže veľa, ale organizovaná skupina áno.
Čím nás bude viac, tým vyššiu váhu bude mať náš hlas

.

AKTIVITY OZ OZ PŠaV na Slovensku

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE V ODBOROVOM ZVÄZE ŠKOLSTVA

Ako sa zaregistrovať  – cez link https://evzdelavanielms.ozpsav.sk/ a následne sa prihlásiť. Až vtedy budete prihlásení na zverejnené vzdelávanie.

Benefitom je, že frekventant študuje kedykoľvek a odkiaľkoľvek, ale zároveň má k dispozícií konzultácie s lektorom, o ktorých bude vopred informovaný.

Cena za vzdelávanie (50 hodín) je pre člena zväzu 60 EUR a pre nečlena 100 EUR. Členstvo vo zväze si overujeme prostredníctvom el. databázy členov, kde musí byť každý člen/žiadateľ zaevidovaný.

16. ročník lyžiarskych a snoubordových pretekov „O pohár predsedu zväzu“, ktorý sa uskutoční pre členov OZ dňa 10. februára 2023 v lyžiarskom stredisku Dolinky – Žiar.

Pobyt SIP MEDICAL WELLNESS v kúpeľnom hoteli Veľká Fatra v kúpeľoch TURČIANSKE TEPLICE ponuka platí od 25. januára do 30. apríla 2023.

ROKOVANIE S MINISTROM ŠKOLSTVA O AKTUÁLNYCH TÉMACH dňa 16.1. 2023.

Najnovšie vydanie časopisu Aktuality zväzu:

(Link na najnovšie vydanie časopisu Aktuality zväzu: AZ_December_2022.cdr (ozskolstva.sk))

ČINNOSŤ OZ OZ SOŠ

Novoročný koncert  KOLLÁROVCI dňa 27. januára 2023

„Valentínske posedenie“ dňa 14. februára 2023

Koncoročný 2-dňový výlet do Prahy

PONUKA RADY ZO OZ PŠAV, SŠ A ZARIADENÍ VSL. REGIÓNU:

EXOD – poznávací zahraničný zájazd

JUŽNÉ ČECHY – pamiatky UNESCO

TERMÍN: 5. 5. – 8. 5. 2023

CENA :    169 € člen OZ PŠaV(Rady)

                 219 € nečlen

 • doprava, 3x ubytovanie v *** hotely, 
 • 3x polpenzia(raňajky bufet. stoly, večere s polievkou, poistenie lieč. nákladov v zahraničí, organizačné poplatky)

PO POTVRDENÍ VÝBERU, BUDE POTREBNÉ SUMU ZAPLATIŤ DO 25.2.2023

PROGRAM:   

  1.deň odchod v ranných hodinách po trase Prešov (5:30)– Košice(6:10)– Poprad(7:20)– 

             Žilina – Třebíči – Bazilika sv. Prokopa(UNESCO) –  Č. Budějovice,  večera

  2.deň   raňajky, zámok Hluboká, Holašovice – „ sedliacké baroko“ (UNESCO), Český       

              Krumlov – zámok, hist. centrum(UNESCO), večera

  3.deň   raňajky, zámok v Jindř. Hradci – České Budějovice prehliadka, večera

  4.deň   raňajky, odchod domov, zastávka v Telči – hist. centrum(UNESCO), ďalej po

               trase Žilina – Poprad – Prešov – Košice, príchod vo več. hodinách(cca do 20.h)

 Poznámky: 

    –  časy sú orientačné, program sa môže zmeniť  program sa môže meniť, v závislosti od času vstupov

    – vstupy nie sú v cene

    – cena je prepočítaná podľa kurzu 23,20 CZK/EUR, pri zmene o viac ako 5% sa môže upraviť

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:    DO 12. 2. 2023  na e-mail: lubos.kvasnak@gmail.com

                                                      Info: 0910 340 300 Ľ. Kvašňák

Predsedníčka ZO OZ: Mgr. Mária Tkáčová

Členovia výboru ZO OZ: Ing. Zuzana Dudášová,

                                           Tatiana Kerestešová,

                                           Bc. Darina Katinová,

                                           Daniela Valčová