loader

https://www.podstudovatobchod.sk/Duálne vzdelávanie na našej škole

Študijné odbory 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka a učebný odbor 6489  H hostinský možno študovať na našej škole v dvoch formách:

 1. v systéme školského vzdelávania
 2. v systéme duálneho vzdelávania

6442 K obchodný pracovník

1. systém školského vzdelávania

teoretické vyučovanie prebieha v našej škole a prax v škole ale aj v partnerskej firme TESCO

tesco-logo-700x206

Čo ťa čaká, ak sa rozhodneš študovať v školskom  systéme?

„ŠTUDUJ A ZARÁBAJ.“

 • Prax v hypermarketoch     
 • Finančná podpora počas štúdia
 • Príprava na pozície špecialistov
 • Perspektíva ďalšieho   kariérneho rastu

2. systém duálneho vzdelávania 

Stredná odborná škola na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou ako prví vo Vranove nad Topľou a okolí zabezpečujú odbornú prípravu žiakov vo forme takzvaného duálneho vzdelávania .

Teoretické vyučovanie prebieha v našej škole a praktické zručnosti i návyky formou odborného výcviku žiaci získavajú priamo u zamestnávateľa – BILLA, s.r.o., dm drogérie vo Vranove n.T ,v Humennom a v Trebišove, DMJ MarketCOOP Jednota Kaufland.

duall-03-1

Systém duálneho vzdelávania je založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom (učebná zmluva),  zamestnávateľom a strednou odbornou školou (zmluva o duálnom vzdelávaní), výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. O výbere žiaka pre zamestnávateľa rozhoduje zamestnávateľ. Medzi silné stránky duálneho vzdelávania patrí najmä osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa, finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom a vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom. Štúdium v duálnom systéme prináša pre študenta množstvo výhod, ktoré mu uľahčia nástup do trvalého pracovného pomeru  a následne lepšie mzdové ohodnotenie.

duall-05

Prečo  sa oplatí študovať odbor obchodný pracovník v duálnom systéme u nás? 

 • moderná forma štúdia,
 • praktické vyučovanie dáva cenné skúsenosti,
 • vlastný zárobok už počas školy (podnikové, motivačné a prospechové štipendium, odmena za produktívnu prácu),
 • rôzne benefity – bezplatné pracovné oblečenie, strava, cestovné náhrady a ubytovanie,
 • nenahraditeľné skúsenosti,
 • garancia pracovného miesta,
 • možnosť kariérneho postupu po úspešnom ukončení štúdia,
 • sloboda rozhodnutia.

viac sa dozviete tu:

https://www.podstudovatobchod.sk/
http://www.dm-vzdelavanie.sk/

http://dualnysystem.sk/kontakt/

Študijný odbor 6444 K čašník, servírka a učebný odbor 6489 H hostinský

anetka-banner-550x2000