loader

SWEETCUP 2023 sa niesol v znamení úspechov našich žiakov. 

20. ročník medzinárodnej súťaže mladých talentov SWEETCUP 2023 pod záštitou predsedu PSK PaedDR. M. Majerského, PhD. sa uskutočnil 5. októbra 2023. Témou súťaže bola OSLAVA ŽIVOTA. Súťaže sa zúčastnili žiaci z odboru čašník, servírka v kategórií slávnostné tabule. Úlohou žiakov z odboru obchodný pracovník bolo darčekovo zabaliť knihu a naaranžovať tovar do darčekovej debničky, pričom bolo potrebné využiť prírodné […]

exkurzia

Exkurzia v spoločnosti SLADOVŇA a. s. Michalovce

Dňa 6.10.2023 sa študenti našej školy odborov Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, Kuchára Hostinský zúčastnili exkurzie v spoločnosti SLADOVŇA, a.s. v Michalovciach.Študenti tried 1.C, 2.C, 3.A, 3.C, 3.D a 4.C mali možnosť oboznámiť sa s technológiou výroby sladua jeho hodnotením v laboratórnych podmienkach.Odborný výklad nám zabezpečil a celým procesom výroby nás sprevádzal Vedúci výroby Ing. JozefSzczygieľ , v rámci ktorého nám predstavil aj […]