loader
exkurzia


Dňa 6.10.2023 sa študenti našej školy odborov Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, Kuchár
a Hostinský zúčastnili exkurzie v spoločnosti SLADOVŇA, a.s. v Michalovciach.
Študenti tried 1.C, 2.C, 3.A, 3.C, 3.D a 4.C mali možnosť oboznámiť sa s technológiou výroby sladu
a jeho hodnotením v laboratórnych podmienkach.
Odborný výklad nám zabezpečil a celým procesom výroby nás sprevádzal Vedúci výroby Ing. Jozef
Szczygieľ , v rámci ktorého nám predstavil aj novú výrobnú halu so špičkovou technológiou, v ktorej
ročne spracujú až 75 tisíc ton sladovníckeho jačmeňa, z ktorého vyprodukujú približne 60 tisíc ton
svetlého sladu plzenského typu, pričom podstatná časť ich produkcie je vyvážaná do zahraničia. Videli
sme namáčanie sladovníckeho jačmeňa, klíčenie a hvozdenie.
Vedúca Oddelenia kvality Ing. Anna Čačková nás oboznámila so vstupnou a výstupnou kontrolou,
druhmi analýz, ktoré vykonávajú v laboratóriu a vysvetlila, aké parametre musí spĺňať nakúpený
sladovnícky jačmeň a slad z neho vyrobený. Žiaci mali možnosť ochutnať výsledný produkt slad,
pozrieť si vzorky sladovníckeho kvetu a oboznámiť sa s prístrojmi, ktoré sa používajú pri stanovení
analytických parametrov v laboratóriu.
Jozef Szczygieľ a Anna Čačková ĎAKUJEME a prajeme veľa pracovných úspechov.

Ing. Ivana Halušková