loader

Letná škola

Letná škola „Odborný rozvoj v systéme duálneho vzdelávania“ prebieha v období od 1.7.2024 do 31.8.2024 na pracovisku praktického vyučovania BILLA. Žiak sa môže prihlásiť do letnej školy formou prihlášky, ktorú doručí zamestnávateľovi v určenom termíne (Prihlášku sprostredkuje žiakovi koordinátor pre duálne vzdelávanie – Mgr. Mária Tkáčová).

Dualisti v dm drogerie markt sa nenudia!

Neoddeliteľnou súčasťou duálneho vzdelávania v dm drogérie markt Slovensko súkoncoročné prezentácie ročníkových prác. Tento rok prezentácie prebiehali dňa 05.06.2024 v Košiciach v hoteli Golden Royal. V tento deň svoje ročníkové práce prezentovali žiaci 1. – 3. ročníka SOŠ Košice, SOŠ Michalovce, SOŠ Poprad, OA Liptovský Mikuláš, SOŠ Prešov a SOŠ Vranov n.T..  Ročníkové práce boli spracované a prezentované na rôzne […]

2.kolo prijímacích skúšok

Informácia o 2. kole prijímacích skúšok pre 1. ročník školského roka 2024 – 2025 Termín : 18. jún 2024 Nenaplnené miesta : 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín : 10 miest2982 F potravinárska výroba – 7 miest Kritériá PS sú zverejnené na webstránke školy