loader

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2021/2022 – rozhodnutia o prijatí Čiastkové výsledky PS (rozhodnutia o splnení kritérií PS): 1. kolo, 1. termín – verzia PDF : výsledky náhradný termín 7.5.2021– verzia PDF: 1. kolo, 2. termín 10.5.2021- verzia PDF : výsledky náhradný termín 19.5.2021– verzia PDF: