loader

Zábavná chémia

Žiaci ZŠ Bernolákova a ZŠ Kukučínova zažili netradičnú hodinu chémie, ktorú si pre nich pripravilištudenti študijného odboru výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín na našej škole v laboratóriu.Ukázali im, že chémia nemusí byť len strašiakom, ale dokáže byť aj zábavná. Predviedli názornéukážky pokusov – „sodíkové jojo“, „manganistanový chameleón“, porovnanie vlastností metanolua etanolu. Pri práci s potravinami stanovovali obsah cukru v ovocných […]

Darovanie krvi

Hematologicko-transfuziologické oddelenie Nemocnice Penta Hospital Vranov nad Topľou pripravilošpeciálny odberový deň a privítalo 10 odvážnych študentov SOŠ Alexandra Dubčeka vo Vranove nadTopľou ako prvodarcov na darovanie krvi.Slávnostne vyzdobené priestory, darčeky, nealkoholické šampanské, občerstvenie a deň voľna. Tovšetko čakalo na maturantov, dobrovoľníkov vo vranovskej nemocnici 21. novembra 2023.Študenti ukázali odvahu a chcú povzbudiť aj ostatných mladých ľudí k tomuto […]

Návšteva zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Dňa 16. 11. 2023 navštívil našu školu riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislav Hadár.Na stretnutí s vedením školy bol informovaný o aktuálnych otázkach každodenného chodu školy i o jej perspektívach a ďalšom odbornom napredovaní. Spoločne boli prerokované oblasti ďalšieho rozvoja duálneho vzdelávania na škole, prevádzkovej praxe i spolupráce so zamestnávateľmi a možnosti účasti v projektoch, […]

Mladí proti vojne

Dňa 10.11.2023 sa študenti  našej školy zúčastnili divadelného predstavenia Peter a Lucia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou predsedu PSK  PaedDr. Milana Majerského, PhD. v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Predstavenie sa odohralo symbolicky deň pred 105. výročím ukončenia 1. svetovej vojny. Toto dielo skvelo spracované pedagógmi a stvárnené študentmi z  ôsmich stredných škôl PSK, je vysoko aktuálne aj dnes, […]

Erasmus + 2023

8.október 2023 až 29.október 2023 patril našim študentom, ktorí sa zúčastniliodbornej zahraničnej stáže prostredníctvom projektu Erasmus + . 16 študentov (5študentov odboru grafik digitálnych médií, 6 študentov odboru obchodný pracovník a 5študentov čašník-servírka), zavítalo do neďalekej Českej republiky, priamo do  Prahy,kde vo vybraných firmách, získavali potrebné praktické zručnosti a overili si aj mierusvojich teoretických znalostí.Projekt bol vypracovaný v […]

12. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Hrdinovia detektívnych románov

Naša škola sa v školskom roku 2023/2024 zapojila do 12. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Hrdinovia detektívnych románov. Cieľom projektu bolo nadviazať kontakt s pridelenou partnerskou školou a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré svojpomocne vyhotovili žiaci prvých až štvrtých ročníkov odboru grafik digitálnych médií, kozmetik, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie  potravín. […]