loader

Dňa 16. 11. 2023 navštívil našu školu riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislav Hadár.
Na stretnutí s vedením školy bol informovaný o aktuálnych otázkach každodenného chodu školy i o jej perspektívach a ďalšom odbornom napredovaní. 
Spoločne boli prerokované oblasti ďalšieho rozvoja duálneho vzdelávania na škole, prevádzkovej praxe i spolupráce so zamestnávateľmi a možnosti účasti v projektoch, ktoré organizuje ŠIOV.
Pán riaditeľ si so záujmom prezrel priestory školy i jej technické a materiálne vybavenie pre vyučovanie v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Označil ich ako výborné.