loader

ĎALŠÍ ÚSPECH NAŠICH TALENTOVANÝCH FOTOGRAFOV!

Projekt 200 ton z lesa von, ktorý spadá pod Strednú odbornú školu Drevársku vo Vranove nad Topľou, vyhlásil aj tento rok fotografickú súťať o Najkrajšiu fotografiu prírody 2022. Najlepšie fotografie následne postúpili do užišieho hlasovania na Facebooku, kde už o ich umiestnení rozhodovala široká verejnosť a odborná porota svojimi hlasmi. Zlato, striebro a aj bronz […]

IMATRIKULÁCIA NAŠICH PRVÁKOV

Vo štvrtok 17. novembra sme si pripomenuli Deň študenstva a pri tejto príležitosti sa študentská rada rozhodla v piatok (18.11.) zorganizovať imatrikuláciu pre prvé ročníky. Keďže sme nechceli prvákov priveľmi trápiť, vymysleli sme im samé zaujímavé aktivity. Po slávnostnej prísahe ich čakala zoznamovačka, pri ktorej mali za úlohu zapamätať si mená žiakov z iných tried […]

Úspech Juraja na fotografickej súťaži v Bratislave

NÁRODNE CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI PRI CVTI SR AJ TENTO ROK VYHLÁSILO UŽ 8. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE. Odbornú porotu spomedzi 436 prihlásených príspevkov tento rok najviac zaujala fotografia študenta tretieho ročníka našej školy Juraja Lukáča. Jurajova fotografia, ktorú nazval “Krehká sila”, získala v súťaži 1. miesto. Témou tohtoročnej fotografickej súťaže boli […]

Erasmus+ 2022 PRAHA

Projekt Erasmus+ sa v posledných rokoch stal na našej škole veľmi známym. Aj tento rok sme sa my, žiaci Strednej odbornej školy, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, mali možnosť zúčastniť  zahraničnej stáže  prostredníctvom tohto projektu. V dňoch 08.10.2022 – 30.10.2022 sme tak všetci – 16 študentov (6 žiakov odboru grafik digitálnych médií, 6 žiakov odboru obchodný pracovník a 4 […]