loader

Organizačné pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022

školský rok sa začína 2. septembra 2021 o 9.00 h žiaci 1. ročníka sa stretnú o 9.00 hodine na školskom dvore pred budovou číslo 2 (areál Oáza – vstup z ulice Janka Kráľa, alebo z Ondavskej ulice), žiaci 2., 3. a 4. ročníka o 9.00 h podľa rozpisu v  triedach s triednym učiteľom a triednym majstrom (rozpis tried pod týmto textom), pri […]

Domáce samotestovanie

Domáce samotestovanie antigénovými testami – harmonogram pre začiatok školského roku 2021/2022. Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.  Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí […]

Informácie pre prvákov

Vybavte si prosím u svojich lekárov vstupnú lekársku prehliadku a do školy doneste potvrdenie,– v prípade potreby si nechajte potvrdiť návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy – ten musí byť od odborného lekára,– vybavte si aj zdravotný preukaz (s výnimkou odborov: grafik digitálnych médií a odboru výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, tie nepotrebujú […]

Aktivity študentov v duálnom vzdelávaní

Napriek nepriaznivým obmedzeniam v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19 sa nám v odbore obchodný pracovník podarilo pokračovať v prezenčnej forme vyučovania predmetu odborný výcvik. Praktické vyučovanie študentov zapojených do duálneho vzdelávania bolo počas pandémie realizované v súlade s pokynmi Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Rady zamestnávateľov pre SDV. Odborný výcvik bol iba v krátkom období na žiadosť zamestnávateľov pozastavený. […]

Naj online učiteľ PSK

Milá študentka, milý študent!Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK! Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE […]