loader

12. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Hrdinovia detektívnych románov

Naša škola sa v školskom roku 2023/2024 zapojila do 12. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Hrdinovia detektívnych románov. Cieľom projektu bolo nadviazať kontakt s pridelenou partnerskou školou a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré svojpomocne vyhotovili žiaci prvých až štvrtých ročníkov odboru grafik digitálnych médií, kozmetik, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie  potravín. […]

Juniorská barmanská súťaž Cassovia Cup Košice

Dňa 22. – 23.3.2023 hostila Hotelová akadémia v Košiciach barmanov na 14. ročníku juniorskej barmanskej súťaže Cassovia Cup pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja. Garantom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia. Po dlhej prestávke sa opäť zišlo 46 nadšencov barmanského umenia nielen z celého Slovenska, ale aj Maďarska, Česka a Litvy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, soft drink a long drink. […]

Pozvánka na DOD 2023

DNI OTVORENÝCH DVERÍ patrili k tradičným podujatiam na našej škole.  Stredná odborná škola vo Vranove nad Topľou aj v tomto školskom roku srdečne pozýva žiakov deviateho ročníka, ich rodičov a učiteľov na  tradičnú akciu  DEŇ  OTVORENÝCH   DVERÍ    2023, ktorý sa uskutoční  dňa  28. februára 2023 (utorok)   v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. Cieľom pripravovaného […]

BARMANSKÝ KURZ

Dňa 16.1.2023 sa uskutočnila prezentácia barmanského kurzu pre všetky ročníky spoločného stravovania SOŠ, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Prezentáciu viedol lektor Skba p. Ján Majoroš v spolupráci s Mgr. Anetou Leškovou. Žiakom aj pedagógom bol takýmto spôsobom predstavený barmanský kurz plánovaný na tento školský rok. Zúčastniť sa ho môžu študenti SOŠ, ale aj záujemcovia […]