loader

🍸Dňa 16.1.2023 sa uskutočnila prezentácia barmanského kurzu pre všetky ročníky spoločného stravovania SOŠ, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Prezentáciu viedol lektor Skba p. Ján Majoroš v spolupráci s Mgr. Anetou Leškovou. Žiakom aj pedagógom bol takýmto spôsobom predstavený barmanský kurz plánovaný na tento školský rok. Zúčastniť sa ho môžu študenti SOŠ, ale aj záujemcovia širokej verejnosti, ktorí majú záujem o získanie medzinárodného certifikátu barman- barmanka.

Autorka textu: Mgr. Anetka Lešková