loader

XV. ročník barmanskej súťaže Cassovia Cup 2024 Košice

Pre našu školu už tradičné podujatie,z ktorého sa naši mladí barmani “tradične” vracajú s pekným výsledkom. Nebolo tomu inak ani tento rok. Cassovia Cup je organizovaná na pôde Hotelovej akadémie na Južnej triede v Košiciach Slovenskou barmanskou asociáciou pod záštitou Košického samosprávneho kraja. Reprezentovali nás študenti druhého ročníka študijného odboru čašník Michaela Némethová a Ondrej […]

SWEETCUP 2023 sa niesol v znamení úspechov našich žiakov. 

20. ročník medzinárodnej súťaže mladých talentov SWEETCUP 2023 pod záštitou predsedu PSK PaedDR. M. Majerského, PhD. sa uskutočnil 5. októbra 2023. Témou súťaže bola OSLAVA ŽIVOTA. Súťaže sa zúčastnili žiaci z odboru čašník, servírka v kategórií slávnostné tabule. Úlohou žiakov z odboru obchodný pracovník bolo darčekovo zabaliť knihu a naaranžovať tovar do darčekovej debničky, pričom bolo potrebné využiť prírodné […]

BSK FourFest v Rimavskej Sobote

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA ŠKOLY!Dňa 18.05.2023 sa žiaci odborov obchodný pracovník, kozmetik, kaderník, čašník a barman zúčastnili medzinárodných majstrovstiev BSK FourFest v Rimavskej Sobote.Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a to v kategóriách:Obchodný pracovník:🥇1. miesto Bianka MitáľováBarman:🥈 2.miesto Michaela Némethová Mimoriadne ocenenie získala v kategórii kozmetik žiačka Gabriela Ondíková.Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme.

Juniorská barmanská súťaž Cassovia Cup Košice

Dňa 22. – 23.3.2023 hostila Hotelová akadémia v Košiciach barmanov na 14. ročníku juniorskej barmanskej súťaže Cassovia Cup pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja. Garantom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia. Po dlhej prestávke sa opäť zišlo 46 nadšencov barmanského umenia nielen z celého Slovenska, ale aj Maďarska, Česka a Litvy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, soft drink a long drink. […]

Striebro z medzinárodnej súťaže pre Júliu Huňákovú.

Dňa 22. marca 2023 mala naša škola zastúpenie na CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽI V DARČEKOVOM BALENÍ s medzinárodnou účasťou „TVORÍME PRE RADOSŤ INÝCH“ v Bratislave. Súťaž organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, z poverenia MŠVVaŠ SR. Bola prehliadkou nápadov a tvorivosti pri darčekovom balení a aranžovaní tovaru.   Témy súťaže: Každá téma prebiehala podľa presných, vopred stanovených […]

ĎALŠÍ ÚSPECH NAŠICH TALENTOVANÝCH FOTOGRAFOV!

Projekt 200 ton z lesa von, ktorý spadá pod Strednú odbornú školu Drevársku vo Vranove nad Topľou, vyhlásil aj tento rok fotografickú súťať o Najkrajšiu fotografiu prírody 2022. Najlepšie fotografie následne postúpili do užišieho hlasovania na Facebooku, kde už o ich umiestnení rozhodovala široká verejnosť a odborná porota svojimi hlasmi. Zlato, striebro a aj bronz […]