loader

Organizačné pokyny k otvoreniu školského roka 2022/2023

školský rok sa začína 5. septembra 2022 o 9.00 h, žiaci 1. ročníka sa stretnú o 9.00 hodine na školskom dvore pred budovou číslo 2 (areál Oáza – vstup z ulice Janka Kráľa, alebo z Ondavskej ulice), žiaci 2., 3. a 4. ročníka o 9.00 h začínajú podľa harmonogramu rozdelenia v  triedach s triednym učiteľom a triednym majstrom (harmonogram pod týmto textom), […]