loader

Erasmus+ vo Fínsku

V dňoch 22.4 – 26.4.2024 sa zamestnanci našej školy zúčastňujú job shadowingu v rámci zamestnaneckej mobility projektu Erasmus+ vo Fínsku na stredných školách Keravan Lukio a Keuda neďaleko Helsínk. Helsinky ich privítali krásnym zimným počasím (-2C a 20cm čerstvého snehu). Na stredných školách pozorujú metódy, formy práce, využitie poznatkov v praxi, materiálno-technické zabezpečenie školy a […]

Medzinárodný Deň Zeme v HM Tesco Vranov n/T

Dňa 10. apríla 2024 sa študenti odboru obchodný pracovník podieľali na akcií „Medzinárodný Deň Zeme a dobrovoľníctvo‟. Tento deň je venovaný Zemi, čo si uvedomujú aj študenti našej školy, a tak neváhali a do tejto akcie sa veľmi radi zapojili. Počas tejto aktivity sa študenti zamerali na čistotu prevádzky a jej okolia, ktorá je veľmi dôležitá a prispieva […]