loader

V dňoch 22.4 – 26.4.2024 sa zamestnanci našej školy zúčastňujú job shadowingu v rámci zamestnaneckej mobility projektu Erasmus+ vo Fínsku na stredných školách Keravan Lukio a Keuda neďaleko Helsínk. Helsinky ich privítali krásnym zimným počasím (-2C a 20cm čerstvého snehu). Na stredných školách pozorujú metódy, formy práce, využitie poznatkov v praxi, materiálno-technické zabezpečenie školy a rôzne ďalšie inovácie vo vzdelávaní, či v trávení voľného času na škole. Domov sa tak vrátia plní zážitkov a nových skúseností, ktoré majú od prvého dňa pobytu v severskej krajine.