loader

ZáŽiTo(k)

VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV DUÁLNEHO VZDELÁVANIA ZáŽiTo(k) Dňa 09.10.2021 sa o 15:00 hodine uskutočnilo v Bábkovom divadle v Banskej Bystrici divadelne predstavenie žiakov 4. ročníka SOŠ s názvom „Posledná prvá pomoc“.  Predstavenie bolo výsledkom 8-dňového workshopu pozostávajúceho z prípravy a nácviku pod vedením skúsených režisérov. Žiaci si sami písali scenáre a zahrali sa na pravdu alebo sa na chvíľu mohli stať niekým […]