loader

VZDELÁVACIE A ROZVOJOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

ZáŽiTo(k)

Dňa 09.10.2021 sa o 15:00 hodine uskutočnilo v Bábkovom divadle v Banskej Bystrici divadelne predstavenie žiakov 4. ročníka SOŠ s názvom

„Posledná prvá pomoc“.

 Predstavenie bolo výsledkom 8-dňového workshopu pozostávajúceho z prípravy a nácviku pod vedením skúsených režisérov. Žiaci si sami písali scenáre a zahrali sa na pravdu alebo sa na chvíľu mohli stať niekým iným. Samotné predstavenie žiaci odohrali pred publikom, ktoré pozostávalo z pozvaných hostí. Našu žiačku Kristínu Petríkovú bola povzbudiť inštruktorka filiálky dm drogérie vo Vranove nad Topľou, za školu sa predstavenia zúčastnila pani zástupkyňa pre PV Ing. Ľudmila Vagaská a MOV Mgr. Mária Tkáčová. Záverečný potlesk oprávnene patril všetkým účinkujúcim.

Vyhotovila: Mgr. Mária Tkáčová