loader

Juniorská barmanská súťaž Cassovia Cup Košice

Dňa 22. – 23.3.2023 hostila Hotelová akadémia v Košiciach barmanov na 14. ročníku juniorskej barmanskej súťaže Cassovia Cup pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja. Garantom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia. Po dlhej prestávke sa opäť zišlo 46 nadšencov barmanského umenia nielen z celého Slovenska, ale aj Maďarska, Česka a Litvy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, soft drink a long drink. […]

Striebro z medzinárodnej súťaže pre Júliu Huňákovú.

Dňa 22. marca 2023 mala naša škola zastúpenie na CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽI V DARČEKOVOM BALENÍ s medzinárodnou účasťou „TVORÍME PRE RADOSŤ INÝCH“ v Bratislave. Súťaž organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, z poverenia MŠVVaŠ SR. Bola prehliadkou nápadov a tvorivosti pri darčekovom balení a aranžovaní tovaru.   Témy súťaže: Každá téma prebiehala podľa presných, vopred stanovených […]

Lidl ponúkla škole pomoc pri vzdelávaní

  Príležitosť sme využili. Dňa 15. marca 2023 sme zrealizovali pre študentov odboru obchodný pracovník od 1.-3. ročník prezentáciu tohto zamestnávateľa. Manažérky spoločnosti priblížili študentom firemnú filozofiu spoločnosti a základné princípy práce smerované k spokojnosti zákazníkov. Odprezentovali špecifický program „Trainee program“, do ktorého sa môžu zapojiť aj študenti. Oboznámili študentov s postupom pri uchádzaní sa o brigádnickú činnosť počas […]

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 28.02.2023 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí, ktorý budúci stredoškoláci využili na to, aby sa oboznámili so študijnými odbormi a správne si vybrali svoje povolanie. Záujemcovia o štúdium si mohli prezrieť školské priestory, jednotlivé prezentácie študijných a učebných odborov a taktiež sa mali možnosť porozprávať so samotnými študentmi a vyučujúcimi.