loader

Dňa 28.02.2023 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí, ktorý budúci stredoškoláci využili na to, aby sa oboznámili so študijnými odbormi a správne si vybrali svoje povolanie.

Záujemcovia o štúdium si mohli prezrieť školské priestory, jednotlivé prezentácie študijných a učebných odborov a taktiež sa mali možnosť porozprávať so samotnými študentmi a vyučujúcimi.