loader

Exkurzia obch. pracovníkov v Trebišove

Dňa 7. júna sa žiaci odboru obchodný pracovník pod vedením pedagogickýchpracovníkov preniesli z prostredia školy do reálneho prostredia veľkoobchodu ZVOS,a.s. v Trebišove. Exkurzia umožnila žiakom upevniť si teoretické poznatky získanépočas odborných predmetov. Zároveň bola pre účastníkov obohatením o novéinformácie, čím prispela k lepšiemu pochopeniu pracovných procesov pri skladovýchoperáciách vo veľkoobchode tohto typu. Mária Tkáčová