loader

Dňa 7. júna sa žiaci odboru obchodný pracovník pod vedením pedagogických
pracovníkov preniesli z prostredia školy do reálneho prostredia veľkoobchodu ZVOS,
a.s. v Trebišove. Exkurzia umožnila žiakom upevniť si teoretické poznatky získané
počas odborných predmetov. Zároveň bola pre účastníkov obohatením o nové
informácie, čím prispela k lepšiemu pochopeniu pracovných procesov pri skladových
operáciách vo veľkoobchode tohto typu.

Mária Tkáčová