loader

Dňa 22. marca 2023 mala naša škola zastúpenie na CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽI V DARČEKOVOM BALENÍ s medzinárodnou účasťou „TVORÍME PRE RADOSŤ INÝCH“ v Bratislave. Súťaž organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, z poverenia MŠVVaŠ SR. Bola prehliadkou nápadov a tvorivosti pri darčekovom balení a aranžovaní tovaru.  

Témy súťaže:

  • zhotoviť darček pre kamaráta zameraný na „Zdravý životný štýl“,
  • pripraviť balíček pre šibača,
  • zhotoviť ponuku dňa „Čaro dreva“.

Každá téma prebiehala podľa presných, vopred stanovených kritérií. Súťažilo 24 žiakov z celého Slovenska a Českej republiky. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 2. ročníka z odboru obchodný pracovník Júlia Huňáková, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme na veľmi peknom 2. mieste. Táto súťaž je pre žiakov dobrou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu sa. Finálne výrobky aj tento rok svedčili o tom, že žiaci sú tvoriví, majú zaujímavé nápady a estetické cítenie.  Našej žiačke gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

MOV Mgr. Mária Tkáčová