loader

Dňa 10. apríla 2024 sa študenti odboru obchodný pracovník podieľali na akcií „Medzinárodný Deň Zeme a dobrovoľníctvo‟. Tento deň je venovaný Zemi, čo si uvedomujú aj študenti našej školy, a tak neváhali a do tejto akcie sa veľmi radi zapojili. Počas tejto aktivity sa študenti zamerali na čistotu prevádzky a jej okolia, ktorá je veľmi dôležitá a prispieva k lepšiemu životnému prostrediu. Upratovanie prebiehalo vo vnútorných a vonkajších priestoroch, pozornosť študenti venovali čisteniu parkovísk a trávnatých plôch, kóji na košíky a okoliu vstupu do obchodu hypermarketu Tesco vo Vranove nad Topľou.

Vyčistili priestor nielen okolo hypermarketu, kde vykonávajú odborný výcvik, ale aj za plotom a okolie potoka. Vyzberali dokopy 10 vriec odpadu cca 30 kg. Do čistenia okolia sa zapojili na výzvu riaditeľky obchodného reťazca Tesco vo Vranove nad Topľou. Aktivita bola úspešná, ďakujeme študentom a vedeniu Tesca.