loader

DNI OTVORENÝCH DVERÍ patrili k tradičným podujatiam na našej škole. 

Stredná odborná škola vo Vranove nad Topľou aj v tomto školskom roku srdečne pozýva žiakov deviateho ročníka, ich rodičov a učiteľov na  tradičnú akciu 

DEŇ  OTVORENÝCH   DVERÍ    2023,

ktorý sa uskutoční  dňa  28. februára 2023 (utorok)   v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Cieľom pripravovaného podujatia je oboznámiť žiakov, učiteľov a rodičov s obsahom a podmienkami odbornej prípravy žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch na našej škole. Počas Dňa otvorených dverí okrem oboznámenia sa s priestormi teoretického i praktického vyučovania budú mať  návštevníci možnosť diskutovať so zástupcami zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.  

Veríme, že prijmete naše pozvanie na Deň otvorených dverí, a tak získate  ucelený obraz o možnostiach a podmienkach štúdia v našich študijných a učebných odboroch. Budeme veľmi radi, ak budeme môcť privítať Vašich žiakov na pôde na našej školy.

Zároveň Vás prosíme o telefonické nahlásenie počtu účastníkov tohto podujatia a hodiny príchodu na tieto telefónne čísla: 0907 207 884, 44 632 58. Žiaci sa môžu nahlásiť od 8.00 hod. do 12.00 hod.

S úctou

Ing. Ľubomír T ó t h

           riaditeľ školy

Vo Vranove nad Topľou  16. 02. 2023