loader

Naša škola sa v školskom roku 2023/2024 zapojila do 12. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Hrdinovia detektívnych románov.

Cieľom projektu bolo nadviazať kontakt s pridelenou partnerskou školou a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré svojpomocne vyhotovili žiaci prvých až štvrtých ročníkov odboru grafik digitálnych médií, kozmetik, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie  potravín. Študenti pri vyhotovovaní záložiek použili rozličné výtvarné techniky (kresba, perokresba, kresba tušom, maľba, lepenie…), pracovali aj digitálnou technikou pomocou Photoshopu v spojení s ručným kreslením. Na svojich záložkách  zobrazovali predovšetkým hrdinov detektívnych románov, čoho dôkazom sú priložené fotografie.

Práce sme poslali do partnerskej školy Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca. Z partnerskej školy sme obdržali obdobnú zásielku.