loader

Projekt Erasmus+ sa v posledných rokoch stal na našej škole veľmi známym. Aj tento rok sme sa my, žiaci Strednej odbornej školy, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, mali možnosť zúčastniť  zahraničnej stáže  prostredníctvom tohto projektu. V dňoch 08.10.2022 – 30.10.2022 sme tak všetci – 16 študentov (6 žiakov odboru grafik digitálnych médií, 6 žiakov odboru obchodný pracovník a 4 žiaci čašník-servírka), zavítali do neďalekej Českej republiky, aby sme v Prahe a v blízkom okolí, vo vybraných firmách, získavali potrebné praktické zručnosti a overili si aj mieru svojich teoretických znalostí.

Projekt sme vypracovali v spolupráci s agentúrou Luminosus z Veľkých Kapušian.

Partnerskou organizáciou v Prahe  bola agentúra EDUCO.  Spolupráca s touto agentúrou bola na vysokej úrovni. Pracovníci agentúry boli veľmi milí a ústretoví a snažili sa, aby sa študenti v Prahe  a na pracoviskách cítili príjemne.

Získali sme aspoň na chvíľu možnosť, už počas štúdia na strednej škole, žiť v zahraničí a dostali sme príležitosť zdokonaliť svoje odborné zručnosti v prítomnosti poverených pracovníkov firiem. Stretli sme nových ľudí, ktorí nám boli ochotní všetko vysvetliť a ukázať, ako to funguje na ich pracoviskách. Zdokonalili sme sa v cudzom jazyku, zažili aj odlišné postupy vzdelávania než v škole a zvýšili sme si svoje možnosti zamestnať sa po skončení školy, či už doma, alebo v zahraničí.

Po ukončení praxe všetci študenti získali hodnotenia od zamestnávateľov, ktoré boli

pozitívne a tiež certifikát – Europass Mobility, platný v celej EÚ a majú lepší predpoklad uplatniť sa na pracovnom trhu v regióne a v krajinách Európskej únie.

Avšak tento pobyt nebol len o zahraničnej stáži, ale aj o spoznávaní krás mesta a o vytváraní krásnych spomienok na tento pobyt. A tak sme veľakrát poobede vo voľnom čase išli spoznávať hlavné mesto Českej republiky – Prahu. Vydali sme sa do historického centra mesta, prechádzali sa po Karlovom moste, Staromestskom námestí, Václavskom námestí, Navštívili sme  Múzeum ilúzií, Vyšehrad, Pražský hrad, plavili sa po Vltave, pozerali sa na Prahu z vyhliadkovej veže na Petříne.

Všetci sme si tento pobyt veľmi užili, získali sme veľa skúsenosti, ktoré využijeme v budúcnosti a hlavne sme spoznali nových priateľov. Všetko to bolo výborne zorganizované, za čo sa chceme poďakovať naším pedagógom, Národnej agentúre a partnerským firmám v zahraničí. Všetkým študentom našej školy odporúčame absolvovať takúto zahraničnú stáž, pretože je veľkým prínosom pre náš profesionálny rast. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu a dúfame, že tieto spomienky nám ostanú ešte dlho v našej pamäti.