loader

8.október 2023 až 29.október 2023 patril našim študentom, ktorí sa zúčastnili
odbornej zahraničnej stáže prostredníctvom projektu Erasmus + . 16 študentov (5
študentov odboru grafik digitálnych médií, 6 študentov odboru obchodný pracovník a 5
študentov čašník-servírka),
zavítalo do neďalekej Českej republiky, priamo do  Prahy,
kde vo vybraných firmách, získavali potrebné praktické zručnosti a overili si aj mieru
svojich teoretických znalostí.
Projekt bol vypracovaný v spolupráci s agentúrou Luminosus z Veľkých
Kapušian. Partnerskou organizáciou v Prahe  bola agentúra EDUCO.  Spolupráca s nimi
bola na vysokej úrovni. Pracovníci agentúry boli veľmi milí a ústretoví a snažili sa, aby sa
študenti v Prahe  a na pracoviskách cítili príjemne.
Študenti získali možnosť už počas štúdia na strednej škole žiť v zahraničí
a dostali príležitosť zdokonaliť svoje odborné zručnosti v prítomnosti poverených
pracovníkov firiem. Stretli nových ľudí, ktorí im boli ochotní všetko vysvetliť a ukázať ako
to funguje na ich pracoviskách. Zdokonalili sa v cudzom jazyku, zažili aj odlišné postupy
vzdelávania než v škole a zvýšili si svoje možnosti zamestnať sa po skončení školy, či už
doma, alebo v zahraničí. Ale  v neposlednom rade sa naučili väčšej samostatnosti
a tolerancii.
Po ukončení praxe všetci študenti získali hodnotenia od zamestnávateľov, ktoré
boli pozitívne. Získaním certifikátu a Europassu Mobility (platný v celej EÚ) majú lepší
predpoklad uplatniť sa na pracovnom trhu v regióne a v krajinách Európskej únie.
Avšak tento pobyt nebol len o zahraničnej stáži, ale aj o spoznávaní krás mesta
a okolia, o vytváraní krásnych spomienok na tento pobyt. A tak veľakrát vo voľnom čase
išli spoznávať hlavné mesto Českej republiky – Prahu, ktorú mali možnosť spoznať aj
formou skupinovej prehliadky mesta so sprievodkyňou. Spoznali historické centrum
mesta, prechádzali sa po Karlovom moste, Staromestskom námestí, Václavskom
námestí.  Navštívili Múzeum fantastických ilúzií, Vyšehrad, Pražský hrad, absolvovali
večernú plavbu po Vltave, pozerali sa na Prahu z vyhliadkovej Žižkovskej televíznej
veže. A predovšetkým si užili fakultatívne výlety do sklární v Harrachove, do múzea
striebra v  Kutnej Hore a do múzea v Kostnici.
Všetci si tento pobyt veľmi užili, získali veľa skúsenosti, ktoré využijú v budúcnosti
a hlavne spoznali nových priateľov. Všetkým študentom našej školy odporúčame
absolvovať takúto zahraničnú stáž, pretože je veľkým prínosom pre ich profesionálny
rast.

Mgr. Blažena Litvinová, Ing.Ľudmila Vagaská