loader

Hematologicko-transfuziologické oddelenie Nemocnice Penta Hospital Vranov nad Topľou pripravilo
špeciálny odberový deň a privítalo 10 odvážnych študentov SOŠ Alexandra Dubčeka vo Vranove nad
Topľou ako prvodarcov na darovanie krvi.
Slávnostne vyzdobené priestory, darčeky, nealkoholické šampanské, občerstvenie a deň voľna. To
všetko čakalo na maturantov, dobrovoľníkov vo vranovskej nemocnici 21. novembra 2023.
Študenti ukázali odvahu a chcú povzbudiť aj ostatných mladých ľudí k tomuto kroku, aby sa
bezpríspevkové darcovstvo stalo prirodzenou súčasťou ich životného štýlu. Práve mladí ľudia sa tešia
relatívne dobrému zdraviu, a preto sú vhodnými adeptmi na pravidelné darovanie krvi.