loader

Žiaci ZŠ Bernolákova a ZŠ Kukučínova zažili netradičnú hodinu chémie, ktorú si pre nich pripravili
študenti študijného odboru výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín na našej škole v laboratóriu.
Ukázali im, že chémia nemusí byť len strašiakom, ale dokáže byť aj zábavná. Predviedli názorné
ukážky pokusov – „sodíkové jojo“, „manganistanový chameleón“, porovnanie vlastností metanolu
a etanolu. Pri práci s potravinami stanovovali obsah cukru v ovocných šťavách a sladených nápojoch,
dôkaz škrobu v mäsových výrobkoch. Trošku sa pohrali aj so sklom, konkrétne so sklenenými
rúrkami, ktoré nahrievali nad plynovým kahanom a rôzne tvarovali.
No a na záver, keďže sa už pomaly blížia najkrajšie sviatky roka – Vianoce, ukázali netradičný
vianočný stromček zhotovený zo všetkého, čo chemické laboratórium môže poskytnúť. Posúďte sami.
Prezentácie sa zúčastnil aj riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislav Hadár,
ktorý bol nadšený.