loader

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2021/2022 – rozhodnutia o prijatí

Čiastkové výsledky PS (rozhodnutia o splnení kritérií PS):

1. kolo, 1. termín – verzia PDF :

výsledky náhradný termín 7.5.2021– verzia PDF:

1. kolo, 2. termín 10.5.2021- verzia PDF :

výsledky náhradný termín 19.5.2021– verzia PDF: