loader
dištančné vyučovanie

Vo štvrtok 25.3.2021 a v piatok 26.3.2021 bude prebiehať dištančné vyučovanie aj pre končiace ročníky, ktoré sa vyučovali prezenčne. Ďalšie informácie o vyučovaní budúci týždeň zverejníme na hlavnej stránke školy sosvt.sk a sociálnych sietiach.