loader

Vážení rodičia, prosíme Vás o vyplnenie priložených dokumentov, ktoré odovzdáte pri zápise Vášho dieťaťa na štúdium na našej škole.

Zapísať dieťa na štúdium môžete od 20. 5. 2024 ( pondelok ) od 8.00 hod – 15. 00 hod. do 24. 5. 2024 ( piatok ) do 12.00 hod. v budove SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou na sekretariáte školy alebo ho môžete uskutočniť elektronicky cez rodičovské konto na Edupage. Pri osobnom zápise prítomnosť žiaka nie je nutná, stačí ak príde zákonný zástupca.