loader

Voľné miesta pre odbory:

PS pre šk. rok 2022/2023 – 2. kolo :  počet voľných miest – 16

 
2949M  výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín:    4  miesta      

       
2964H  cukrár:    1   miesto     

                                              
2982F   potravinárska výroba:    9    miest     

                      
6444 K  čašník, servírka :     1 miesto           

                           
6489H   hostinský, hostinská:     1     miesto