loader

Dňa 8. júna sa žiaci odboru obchodný pracovník pod vedením pedagogických pracovníkov zúčastnili exkurzie vo VOS BILLA v Petrovanoch pri Prešove. Exkurzia bola poučná a obohatila doterajšie odborné vedomosti všetkých účastníkov, zároveň bude prínosom pri ďalšom vzdelávaní.