loader

Práce žiakov 1. ročníka učebného odboru kaderník, ktoré vytvorili na hodinách odborného kreslenia pod vedením Mgr. Martiny Koščovej. Cit pre krásu a zručnosť preukázali. Už len získať prax a zručnosť v kaderníckych úkonoch, aby boli úspešní vo svojom remesle.