loader

XV. ročník barmanskej súťaže Cassovia Cup 2024 Košice

Pre našu školu už tradičné podujatie,z ktorého sa naši mladí barmani “tradične” vracajú s pekným výsledkom. Nebolo tomu inak ani tento rok. Cassovia Cup je organizovaná na pôde Hotelovej akadémie na Južnej triede v Košiciach Slovenskou barmanskou asociáciou pod záštitou Košického samosprávneho kraja. Reprezentovali nás študenti druhého ročníka študijného odboru čašník Michaela Némethová a Ondrej […]

Exkurzia v DC TESCO

Žiaci odboru obchodný pracovník sa dňa 12. marca pod vedením pedagogických pracovníkov zúčastnili exkurzie v distribučnom centre TESCA v Petrovanoch pri Prešove. Exkurzia bola zameraná na prepravu, skladovanie a kontrolu potravín, aplikáciu logistických technológií v praxi a prácu v sklade. Mali sme príležitosť vidieť priestory, mechanizačné prostriedky, systém práce od príjmu až po expedíciu tovaru priamo do hypermarketov v rámci celého východného Slovenska. […]

Deň otvorených dverí 2024

Deň otvorených dverí 2024 – kľúčové podujatie našej školy z hľadiska prezentácie aktuálnych výsledkov i podmienok, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú sa konalo 1. februára 2024 na všetkých pracoviskách školy.Tradičné výborná atmosféra, logistika podujatia, hostia i zamestnávatelia…Za  vysoko profesionálne odvedenú prácu ďakujem všetkým kolegom i žiakom. Ing. Ľubomír Tóthriaditeľ

Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami

Dňa  16. januára sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia školy a a jej koordinátorov s výchovnými poradcami základných škôl v regióne Vranova.Na stretnutí dominovali témy ako  inovácie niektorých študijných a učebných odborov, podmienky zahraničnej praxe žiakov školy a možnosti ďalšieho vzdelávania, zapojenie školy do systému duálneho vzdelávania a mnohé ďalšie aktuality.