loader

Školský rok 2022/2023

bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19

  • Zisťujeme záujem rodičov resp. plnoletých žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov našej školy, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.
  • MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.
  • Rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

Harmonogram zisťovania záujmu o samotesty pre žiakov školy, okrem budúcich žiakov prvých a končiacich ročníkov

  1. Prosíme  rodičov resp. plnoletých žiakov, aby prostredníctvom EDUPAGE,  e-mailom alebo SMS správou nahlásili záujem o samotesty triednym učiteľom do 3. júna 2022.

Harmonogram zisťovania záujmu o samotesty pre budúcich žiakov prvých ročníkov

  1. Prosíme  rodičov budúcich žiakov prvých ročníkov v školskom roku 2022/2023,  aby nahlásili záujem o samotesty najneskôr do 24. júna 2022:
  2. e-mailom –  sosvt@sosvt.sk v tvare – meno rodiča, meno žiaka a odbor, na ktorý je žiak  prijatý),
  3. alebo osobne na rodičovskom združení pre budúcich prvákov, ktoré sa uskutoční
  4. 20. 6. 2022  o 15.00 hod. pre študijné odbory (grafik digitálnych médií, čašník, kozmetik, obchodný pracovník a výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín),
  5. 21.6.2022 o 15.00 hod.  pre učebné odbory (hostinský, kuchár, kaderník, cukrár a potravinárska výroba.

príloha: