loader

Tento školský rok sa grafici opäť zapájali do stredoškolských výtvarných a grafických súťaží. Po dvojročnej pauze kvôli pandémií, keď boli mnohé súťaže pozastavené a práca sťažená dištančným vyučovaním, sme sa opäť ukázali. Žiak Dávid Hajník (2.A – grafik digitálnych médií) sa so svojím návrhom webovej stránky zapojil do súťaže Junior INTERNET, usporiadanej Asociáciou pre mládež, vedu a techniku AMAVET, kde sa však v konkurencii 2410 prihlásených projektov neumiestnil. Žiačky Vanesa Kuliničová, Klára Orosiová, Janka Nováková a Timea Jakubková (všetky 4.A – propagačná grafika) sa prihlásili so svojimi fotografickými prácami do súťaže MEDart – súťaž stredoškolákov v mediálnej tvorbe, kde ich práce nepostúpili. S rovnakými fotografiami sa však zapojili do súťaže AMFO – fotografická súťaž amatérskej fotografie, kde sa umiestnili v kategórií farebná fotografia (15 – 25 rokov) a postúpili do krajského kola. Do súťaže MEDart žiačky Kuliničová a Orosiová zaslali aj svoju animáciu s názvom Short Life, s ktorou sa v spomínanej súťaži neumiestnili. Porotca Miroslav Frindt (moderátor spravodajstva RTVS, spisovateľ) však k animácií žiačok napísal:“ Krásna animácia s myšlienkou, je vidieť, že dievčatá si tiež dali záležať. Výborné efekty, vyzerá to ako práca profesionála. Náročná práca, dlhodobá, ktorá si vyžaduje trpezlivosť a fantáziu. Veľmi dobré“. S rovnakou animáciou žiačky získali ocenenie v súťaži CINEAMA a postúpili do krajského kola. Žiačkam gratulujeme k úspechom a ďakujeme za reprezentovanie dobrého mena školy ako aj svojho odboru propagačná grafika. Tento odbor v tomto roku končí na našej škole napriek tomu, že neustále reprezentoval školu, ako aj celý náš Vranovský okres. Z najvýraznejších úspechov žiakov odboru propagačná grafika počas pôsobenia na našej škole nesmieme zabudnúť na tieto úspechy: Viktória Kovaľová – prvé miesto v kategórií najlepší stredoškolský plagát na Trienále plagátu v Trnave, Michal Hliva – vytvorenie loga Mladý tvorca pre celoštátnu prezentačnú výstavu stredných odborných škôl, kolektív žiakov – cena za najlepší vizuál v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja za časopis Dubkáčik. Aj keď tento rok je posledným rokom propagačnej grafiky medzi našimi odbormi, jeho dobré meno už ostane zapísané v histórií našej školy navždy.