loader

Sociálne štipendium za mesiac marec 2021 sa bude vyplácať v dňoch:
21.apríla 2021 od 08.00 hod. do 13.00 hod.
22.apríla 2021 od 08.00 hod. do 13.00 hod.
Vyplácanie sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.
!!! Žiak musí mať so sebou aktuálny platný negatívny test, rúško, vlastné pero na podpis a samozrejme občiansky preukaz. V opačnom prípade štipendium nebude vyplatené !!!
*** ak sa pre štipendium nemôžete z rôznych dôvodov dostaviť, prosíme, oznámte túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi
Prosíme, vstupujte po jednom a vonku dodržiavajte od seba odstup aspoň 2m.

Ing. Ľubomír Tóth
riaditeľ školy